Volstaan het reciteren van Soerat Al-Faatiha om een huwelijk te voltrekken?