Mag een vrouw het ontbinden van het huwelijkscontract (Khol3) aanvragen en wie is rechtsbevoegd om dit te doen?