Is het toegestaan om het dodenkleed van tevoren te kopen, deze te parfumeren en te bewaren voor de eigen begrafenis?