Is het toegestaan om giften op te halen na de vrijdagpreek en voor het begin van het vrijdaggebed?