Is het toegestaan om de mensen te waarschuwen voor een persoon die problemen en ruzies veroorzaakt? Valt dit dan onder roddels en lasterpraat?