Is het gezamenlijke gebed verplicht? Zo ja, wanneer is dat verplicht?