Ik heb een stuk grond geërfd. Moet ik zakat erover betalen? Ik heb ook een vakantiehuis. Moet ik daarover zakat betalen?