Iemand is van zijn vrouw gescheiden. Mag hij haar in haar wachttijd naar het huis van haar vader brengen zodat zij haar wachttijd daar doorbrengt?