Iemand is het Maghreb-gebed aan het bidden en tijdens de Tashahhud van de 2de Rak’ah herinnert hij zich dat hij in de 1ste Rak’ah Soerat Al-Faatiha niet heeft gereciteerd. Hoe moet hij dit oplossen?