Als iemand enkel de laatste Rak’ah van het Maghreb-gebed haalt, hoe moet hij de andere twee Raka’aat bidden?