Als iemand aan het bidden is en iemand loopt langs voor hem, is het gebed dan ongeldig? Zo ja, in welke situaties is dat?